Friday, September 10, 2010

Flashback: Younger Sentimental Me Part II

A poem almost two decades old...


Isang Elehiya


Kaibang panlalamig,
pangangatal ng katawan, 
pagkatulala ng mga mata...
Nakalulunod na katahimikan,
pagkabingi sa mundo,
pagka-likot ng guni-guni...


...Paglisan ng pag-asa,
   kamatayan ng pangarap,
   paglipas ng alaalang matamis.


Ang lahat ay iniuugnay
ng naupos na
pag-ibig.

2 comments:

Let me know your thoughts!